Kontrakter

Malm Båtforening

Mottatt nøkkel:

I forbindelse med utlevering av nøkkel til bryggeanlegget og toaletter/dusj  hos Malm Båtforening, Godtar jeg herved tap av nøkkel må betales med  kr500 til Malm Båtforening.

Alle leietakere  plikter å levere tilbake nøkkel når bryggene blir tatt opp om høsten.

Nøkler leveres tilbake til nøkkelansvarlig, eller legges i konvolutt med navn og legges i boks for betaling gjestebrygge.

Dette dokument utfylles i to eksemplar.

Utlevert nøkkel til: _________________________________

Nøkkelansvarlig:   __________________________________

Dato:                     ____/____/ 20_____

——————————————————————

 

Leiekontrakt.

 

 

Leie av båtplass Malm Båtforening

 

 

Priser på utleie av båtplasser

 

 

Utleie av  plass: kr. 420pr. 30 cm.

 

 

                     

                                                                                                                                                                     Leietaker forplikter seg til å følge vedtektene for bruk av båtforeningens brygger.

Det er ikke lov med fremleie av plassene.

 

 

Les vedtektene og NB, det er ikke tillatt at andre enn leietakerens båt ligger på leid plass.

 

 

Utleide nøkler må leveres tilbake senest ved opptak av bryggene.

 

 

 

 

 

 

 

Leier………………………………………………………..

 

 

 

Havnesjef…………………………………………………..

 

 

 

 

 

Plassen må betales  før båten legges ut.

 

 

Konto nr. 15033046534

 

 

 

 

Kontrakten skrives i 2 eksemlarer

 

 

 

 

 

Styret Malm Båtforening

——————————————————————-

KJØPEKONTRAKT

Denne kjøpekontrakt bevitner at………………………………………..får kjøpe båtplass ved Malm Båtforenings anlegg i Strandveien til en pris av:

Kr. 1800.- pr 30 cm.

A)    Hele beløpet innbetales på tilsendt giro innen …………………………..

Konto nr. 15033046534

B)     1. avdrag betales innen  ……………………….

2. avdrag betales innen  ……………………….

Avdragene må betales innen fristene som er satt. Ubetalte plasser vil bli solgt på nytt.

I tillegg til kjøpesummen skal det årlig betales kr 2800,- i leie og kontingent ( 500,- i kontingent og 2300,- i leie) Leie kr 2300,- skal dekke slitasje og vedlikehold av bryggene.

Leie og kontingent skal være innbetalt på mottatt giro før utsett av bryggene hvert år, §3,    pkt C i vedtektene for småbåthavna.

Kjøper forplikter seg til å lese og følge de retningslinjer og vedtekter som til enhver tid gjelder for Malm Båtforening. Er det spørsmål, ta kontakt med leder eller havnesjef.

Kjøper får ved inngåelse av denne kontrakt utlevert nøkkel. Denne går til alle låsbare dører hos båtforeningens eiendom og må derfor takes godt vare på. Ved tap av nøkkel må du betale      kr 500,- og må straks gi beskjed til havnesjef.

Det er ikke tillatt med fremleie av båtplass! Dersom plassen ikke skal benyttes en sesong, MÅ havnesjef ha beskjed slik at båtforeninga kan leie ut plassen, og eier vil påfølgende år kun bli belastet med kr 500,- som er kontingenten.

Malm den …………………………

…………………………………….                                     ……………………………………

Kjøper                                                                                Malm Båtforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *